دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل دانشگاه علم و صنعت ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

سازمان مربوطه :

دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- ساختمان عمران 2- طبقه ی منفی 2- آزمایشگاه مرجع مرکزی

مشخصات دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۲/۱۴

نام انگلیسی :

Brunauer-Emmett-Teller Surface Area & Porosity Analyzer

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي , ساختار , اندازه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

پودرهای ریزتر از مش 60-100 قابل آزمایش نیست.

توضیحات :

تعرفه به صورت آزاد ارائه شده است. تعرفه دانشجویی به شرح زیر است: (اندازه گیری سطح ویژه به صورت تک نقطه ای: علم و صنعت 800000/ غیر علم و صنعت 1100000)-(اندازه گیری میزان احیا به روش TPR : علم و صنعت 1600000/ غیر علم و صنعت 2000000)-(اندازه گیری میزان دفع با برنامه ی دمایی به روش TPD : علم و صنعت 2100000/ غیر علم و صنعت 2800000)

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
سطح ویژه- میزان احیا و دفع مترمكعب بر گرم 1-2 مترمکعب بر گرم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری سطح ویژه به صورت تک نقطه ای توسط آزمايشگاه ۱,۱۰۰,۰۰۰
اندازه گیری میزان احیا به روش TPR توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
اندازه گیری میزان دفع با برنامه ی دمایی به روش TPD توسط آزمايشگاه ۲,۸۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵