آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۲۱-۵۵۵۰۳۵۸۴-۷
سازمان مربوطه : شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم - شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه تهران
نشانی آزمایشگاه : تهران، انتهای خانی آبادنو، ضلع شمالی بزرگراه آزادگان،‌ ،‌ میدان مرکزی میوه و تره بار، فاز 1، ساختمانمدیریت مرکزی، آزمایشگاه مرجعان خاتم
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي