آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : مجموعه آزمایشگاه ها
  • عضو قطعی
  • تلفن : ۰۶۱-۵۲۲۸۲۶۹۷
سازمان مربوطه : شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم - شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه بندر امام
نشانی آزمایشگاه : بندرامام خمینی- مجتمع بندری- جنب ساختمان اداری حفاظت وایمنی دریانوردی- ساختماناداری انبار ترانزیت16 - آزمایشگاه مرجعان خاتم
مشخصات این تجهیز :
تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي