کشنده میکرو پیپت شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ های شعبه بندر امام خمینی (ره) شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

سازمان مربوطه :

شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم

نشانی آزمایشگاه :

بندرامام خمینی- مجتمع بندری- جنب ساختمان اداری حفاظت وایمنی دریانوردی- ساختماناداری انبار ترانزیت16 - آزمایشگاه مرجعان خاتم

مشخصات کشنده میکرو پیپت:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

نام انگلیسی :

Micropipette Puller

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي