کروماتوگراف مایع با کارایی بالا شرکت معیار دانش پارس

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت معیار دانش پارس

سازمان مربوطه :

شرکت معیار دانش پارس

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، پژوهشگاه مرکزی، شرکت معیار دانش پارس کد پستی: 8155139998

مشخصات کروماتوگراف مایع با کارایی بالا:

نام انگلیسی :

High Performance Liquid Chromatograph

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , ساير

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بنزوات ppm 1
سوربات ppm 1
ویتامین A ppm 1
ویتامین E ppm 10
ویتامین D3 ppm 0.05
ویتامین B1 ppm 1
ویتامین B2 ppm 1
ویتامین B3 ppm 1
ویتامین B5 ppm 10
ویتامین B6 ppm 1
ویتامین B9 ppm 10
داکسی نیوالنول ppb 10
پاتولین ppb 0.05
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری بنزوات در مواد غذایی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری سوربات در مواد غذایی توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری ویتامین A در مواد غذایی و مکمل های ویتامینه انسان و دام توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری ویتامین E در مواد غذایی و مکمل های ویتامینه انسان و دام توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری ویتامین D3 در مواد غذایی و مکمل های ویتامینه انسان و دام توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری ویتامین B1 در مواد غذایی و مکمل های ویتامینه انسان و دام توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری ویتامین B2 در مواد غذایی و مکمل های ویتامینه انسان و دام توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری ویتامین B3 در مواد غذایی و مکمل های ویتامینه انسان و دام توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری ویتامین B5 در مواد غذایی و مکمل های ویتامینه انسان و دام توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری ویتامین B6 در مواد غذایی و مکمل های ویتامینه انسان و دام توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری ویتامین B9 در مواد غذایی و مکمل های ویتامینه انسان و دام توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری داکسی نیوالنول در مواد غذایی انسان ودام توسط آزمايشگاه -
اندازه گیری پاتولین در مواد غذایی و نوشیدنی ها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فروغ قاسمی كارشناس -