آب دیونیزه ساز
آزمایشگاه مربوطه : آزمایشگاه تحقیقاتی
  • غیر عضو
  • تلفن : ۰۹۱۸۳۴۰۰۲۲۳
سازمان مربوطه : دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
نشانی آزمایشگاه : ایلام بلوار پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام بلوک 8
مشخصات این تجهیز :
نام انگلیسی : Deionized Water Maker
زمینه های کاربردی : مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
خاصیت قابل اندازه گیری : شيميايي , ساختار , بيولوژيك
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دیونیزه کردن آب سانتيمتر مكعب 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تولید آب دیونیزه توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شکوفه محمود نژاد كارشناس -