دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن دانشگاه رازی کرمانشاه

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه

سازمان مربوطه :

دانشگاه رازی کرمانشاه

نشانی آزمایشگاه :

استان کرمانشاه، کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات دستگاه سنجش عنصری کربن، هیدورژن، نیتروژن، گوگرد و اکسیژن:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

نام انگلیسی :

Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Sulfur & Oxygen Elemental Analyzer

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

نياز به كاليبراسيون
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کربن، هیدروژن، نیتروزن، گوگرد واکسیژن درصد .
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین مقادیر کمی کربن هیدروژن گوگرد اکسیژن توسط آزمايشگاه -