طیف سنج مرئی فرابنفش دانشگاه علم و صنعت ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

سازمان مربوطه :

دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- ساختمان عمران 2- طبقه ی منفی 2- آزمایشگاه مرجع مرکزی

مشخصات طیف سنج مرئی فرابنفش:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۰۴/۱۳

نام انگلیسی :

Ultraviolet Visible Spectrometer

آخرین وضعیت دستگاه :

نياز به كاليبراسيون

محدودیت های دستگاه :

فقط عناصر K،U و Th را شناسایی میکند.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد حضور عناصر درصد وزنی 3 درصد وزنی
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تعیین حضور عناصر در محیط و درصد وزنی آنها توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهدیه فصاحت كارشناس ۰۲۱۷۷۲۴۰۰۸۵