دستگاه آزمون خستگی دانشگاه علم و صنعت ایران

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علم و صنعت ایران

سازمان مربوطه :

دانشگاه علم و صنعت ایران

نشانی آزمایشگاه :

تهران- م رسالت- خ هنگام- خ دانشگاه علم و صنعت- دانشگاه علم و صنعت- ساختمان عمران 2- طبقه ی منفی 2- آزمایشگاه مرجع مرکزی

مشخصات دستگاه آزمون خستگی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱

نام انگلیسی :

Fatigue Tester

زمینه های کاربردی

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

تعرفه به صورت آزاد ارائه شده است. تعرفه دانشجویی به شرح زیر است: (تست خستگی اکسیال و اندازه گیری خستگی (ساعتی) : علم و صنعت : 700000 / غیر علم و صنعت : 1000000)- (تست کشش : علم و صنعت : 450000 / غیر علم و صنعت : 500000)-(تست فشار: علم و صنعت : 450000 / غیر علم و صنعت : 500000)

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد ازدیاد طول درصد 1%
خستگی ------ -
استحکام کششی MPa 1kgf
استحکام فشاری MPa 1kgf
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تست خستگی اکسیال و اندازه گیری خستگی (ساعتی) توسط آزمايشگاه ۱,۰۰۰,۰۰۰
تست کشش توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
تست فشار توسط آزمايشگاه ۶۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸ ۱۶ -
یکشنبه ۸ ۱۶ -
دوشنبه ۸ ۱۶ -
سه شنبه ۸ ۱۶ -
چهارشنبه ۸ ۱۶ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
حسین وفایی نژاد پژوهشيار -