دستگاه اتاقک بدون پژواک مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

سازمان مربوطه :

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

نشانی آزمایشگاه :

اتوبان قم، جاده فرودگاه امام خمینی، خروجی جاده ساوه به سمت ساوه، شهرک صنعتی پرند، میدان صنعت، بلوار فناوری، خیابان گلزار، خیابان گلگشت، قطعه D7

مشخصات دستگاه اتاقک بدون پژواک:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۶/۲۷

نام انگلیسی :

Anechoic Chamber

زمینه های کاربردی

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

فرکانس اندازه گیری تا 18 گیگا هرتس که این چمبر یا اتاقک بون پژواک تا 100 دبی شیلد شده است

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مصونیت تجهیزات در مقابل میدان های محیطی و تشعشعات تجهیزات را در این ات µV یک صدم
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مصونیت تجهیزات در مقابل میدان های محیطی و تشعشعات تجهیزات را در این اتاقک اندازه گیری کرد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ در تمام طول هفته درخواست پذیرفته می شود
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -