طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک  مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

سازمان مربوطه :

مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

نشانی آزمایشگاه :

اتوبان قم، جاده فرودگاه امام خمینی، خروجی جاده ساوه به سمت ساوه، شهرک صنعتی پرند، میدان صنعت، بلوار فناوری، خیابان گلزار، خیابان گلگشت، قطعه D7

مشخصات طیف سنج مرئی فرابنفش مادون قرمز نزدیک :

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

نام انگلیسی :

Ultraviolet-Visible-Near infrared Spectrometer

زمینه های کاربردی

مهندسي

خاصیت قابل اندازه گیری :

سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

برای آزمون طیف مشخصات لیزر واپتیک استفاده می گردد

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رای آزمون طیف مشخصات لیزر واپتیک استفاده می گردد nm 0.01 نانو متر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رای آزمون طیف مشخصات لیزر واپتیک استفاده می گردد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۷:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
احمدرضا کلیشادی پژوهشيار -