دستگاه اندازه گیری ضریب شکست شرکت شاخه زیتون لیان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت شاخه زیتون لیان

سازمان مربوطه :

شرکت شاخه زیتون لیان

نشانی آزمایشگاه :

کیلومتر 8 جاده بوشهر، شیراز، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان

مشخصات دستگاه اندازه گیری ضریب شکست:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۱/۰۹

نام انگلیسی :

Refractometer 

زمینه های کاربردی

كشاورزي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

برای اندازه گیری ضریب شکست استفاده می شود.

توضیحات :

برای اندازه گیری ضریب شکست نوشیدنی ها و روغن و مواد مایع استفاده می شود.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ضریب شکست درصد 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری ضریب شکست توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۷:۳۰ ۱۵:۱۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مه گل بلوریان كارشناس -