مایکروویو شرکت شاخه زیتون لیان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت شاخه زیتون لیان

سازمان مربوطه :

شرکت شاخه زیتون لیان

نشانی آزمایشگاه :

کیلومتر 8 جاده بوشهر، شیراز، منطقه ویژه اقتصادی بوشهر، مجتمع آزمایشگاهی شاخه زیتون لیان

مشخصات مایکروویو:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۱۱/۱۰

نام انگلیسی :

Microwave Oven

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هضم ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
هضم توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۷:۰۰ ۱۵:۳۵ -
یکشنبه ۰۷:۰۰ ۱۵:۳۵ -
دوشنبه ۰۷:۰۰ ۱۵:۱۵ -
سه شنبه ۷:۳۰ ۱۵:۳۵ -
چهارشنبه ۰۷:۰۰ ۱۵:۳۵ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
عمار مریم آبادی كارشناس -
زهرا کردرستمی دکتری -
فریبا جعفری کارشناس ارشد -