کوره الکتریکی دانشگاه لرستان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

سازمان مربوطه :

دانشگاه لرستان

نشانی آزمایشگاه :

کیلو متر 5 جاده خرم آباد، تهران ، کد پستی 465

مشخصات کوره الکتریکی:

نام انگلیسی :

Electric Furnace 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

جهت ذوب برخی مواد و نیز گرفتن خاکستر برخی دیگر از مواد تا دمای 1200

زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -