دستگاه آب دیونیزه ساز شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

سازمان مربوطه :

شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

نشانی آزمایشگاه :

استان همدان ،شهرستان ملایر، ابتدای خیابان شهید رجایی ، ساختمان پردیس ، طبقه 4 ، واحد 15

مشخصات دستگاه آب دیونیزه ساز:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۱۹

نام انگلیسی :

Deionized Water Maker

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تولید آب دیونیزه واستریل ------ -------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کلیه خدمات گیرندگان توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
شادی ساریخانی كارشناس -
شادی ساریخانی كارشناس -
همایون مرادی كارشناس -
مریم روستایی كارشناس -
مریم روستایی كارشناس -
ساره فهری صارمی كارشناس -