دستگاه اندازه گیری زاویه تماس، کشش سطحی و بین سطحی دانشگاه لرستان

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

سازمان مربوطه :

دانشگاه لرستان

نشانی آزمایشگاه :

کیلو متر 5 جاده خرم آباد، تهران ، کد پستی 465

مشخصات دستگاه اندازه گیری زاویه تماس، کشش سطحی و بین سطحی:

نام انگلیسی :

Contact Angle, Surface and Interfacial Tension Analyzer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

اندازه گیری کشش و زاویه تماس نمونه با حلال