فریزر دمای خیلی پایین دانشگاه زنجان - دانشکده علوم

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری دانشکده علوم دانشگاه زنجان

سازمان مربوطه :

دانشگاه زنجان - دانشکده علوم

نشانی آزمایشگاه :

زنجان، دانشگاه زنجان ،دانشکده علوم،ساختمان فیزیک ،طبقه دوم ،آزمایشگاه تحقیقاتی فناوری

مشخصات فریزر دمای خیلی پایین:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۶/۰۷

نام انگلیسی :

Ultra Low Temperature Freezer

زمینه های کاربردی

علوم پايه , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي , بيولوژيك

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فراهم نمودن فضایی با دمای 85- جهت قرار دادن نمونه های نیازمند این دما توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۵:۰۰ -