مولد الکتریسیته ساکن (واندوگراف) شرکت صنایع انرژی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت صنایع انرژی

سازمان مربوطه :

شرکت صنایع انرژی

نشانی آزمایشگاه :

خیابان شیراز جنوبی، پایین تر از بزرگراه همت، نبش خیابان رضوان، پلاک 5، واحد 6 کد پستی:1436954817

مشخصات مولد الکتریسیته ساکن (واندوگراف):

نام انگلیسی :

Electrostatic Generator

زمینه های کاربردی

مهندسي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
---- kV ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
شبیه ساز تخلیه الکتریسته ساکن روی سطوح تجهیزات توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰:۰۰ ۱۰:۳۰ -