طیف سنج جذب اتمی شرکت معیار دانش پارس

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت معیار دانش پارس

سازمان مربوطه :

شرکت معیار دانش پارس

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، پژوهشگاه مرکزی، شرکت معیار دانش پارس کد پستی: 8155139998

مشخصات طیف سنج جذب اتمی:

نام انگلیسی :

Atomic Absorption Spectrometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
Ag ppm-ppb 0.001
As ppm-ppb 0.001
Al ppm-ppb 0.001
Au ppm-ppb 0.001
Ba ppm-ppb 0.001
Ca ppm-ppb 0.001
Cd ppm-ppb 0.001
Co ppm-ppb 0.001
Cr ppm-ppb 0.001
Cu ppm-ppb 0.001
Fe ppm-ppb 0.001
Hg ppm-ppb 0.001
K ppm-ppb 0.001
Mg ppm-ppb 0.001
Mn ppm-ppb 0.001
Mo ppm-ppb 0.001
Na ppm-ppb 0.001
Ni ppm-ppb 0.001
Pb ppm-ppb 0.001
Se ppm-ppb 0.001
Sn ppm-ppb 0.001
Sb ppm-ppb 0.001
V ppm-ppb 0.001
Zn ppm-ppb 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فلزات V, Mo, Ba, Sb در آب اندازه گیری میشوند. توسط آزمايشگاه -
فلزات Al,Ag,Au,As, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mg, MN, Na, Ni, Pb, Se, Sn, Zn در آب، مواد غذایی، فرآورده های دارویی، فرآورده های کشاوزرزی و دامی اندازه گیری میشوند. توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۱۵ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۱۵ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۱۵ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۱۵ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۱۵ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ ارائه خدمات به صورت یک هفته درمیان میباشد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهره فلاحیان كارشناس -