طیف سنج مرئی فرابنفش شرکت معیار دانش پارس

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت معیار دانش پارس

سازمان مربوطه :

شرکت معیار دانش پارس

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان، خیابان جی شرقی، ارغوانیه، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، پژوهشگاه مرکزی، شرکت معیار دانش پارس کد پستی: 8155139998

مشخصات طیف سنج مرئی فرابنفش:

نام انگلیسی :

Ultraviolet Visible Spectrometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نیترات ppm 0.001
نیتریت ppm 0.001
بور ppm 0.001
فلوئورید ppm 0.001
فعالیت دیاستازی ppm 0.001
HMF ppm 0.001
COD ppm 0.001
سولفور ppm 0.001
فسفر ppm 0.001
نیتروژن آمونیاکی ppm 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فعالیت دیاستازی و HMF در عسل اندازه گیری میشود. توسط آزمايشگاه -
فاکتورهای نیترات، نیتریت، بور، فلوئورید، نیتروژن آمونیاکی و سولفور در آب و پساب اندازه گیری میشوند. توسط آزمايشگاه -
فسفر موجود در خوراک دام و مواد غذایی مورد آزمون قرار میگیرد توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۱۵ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۱۵ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۱۵ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۱۵ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۱۵ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۳:۰۰ ارائه خدمات به صورت یک هفته درمیان میباشد.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ناهید اردشیری كارشناس -
رویا صدقی فر كارشناس -