دستگاه دما و رطوبت سنج شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

آزمایشگاه مربوطه :

مجتمع آزمایشگاهی مرکزی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

سازمان مربوطه :

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان- بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان- شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان- صندوق پستی 666-84155

مشخصات دستگاه دما و رطوبت سنج:

نام انگلیسی :

Thermo Hygrometer

زمینه های کاربردی :

مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پارامترهای زیست محیطی و فیزیکی Atomic Mass Unit (a.m.u) 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
درخواست کتبی توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
چهارشنبه ۸:۳۰ ۱۶:۳۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ناهید ابراهیمی كارشناس ۰۳۱-۳۳۸۷۱۹۳۲