دستگاه اندازه گیری دانسیته شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

سازمان مربوطه :

شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

نشانی آزمایشگاه :

استان همدان ،شهرستان ملایر، ابتدای خیابان شهید رجایی ، ساختمان پردیس ، طبقه 4 ، واحد 15

مشخصات دستگاه اندازه گیری دانسیته:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۲

نام انگلیسی :

Density Meter

زمینه های کاربردی

مهندسي , علوم پايه , كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
چگالی سنجی /اندازه گیری چگالی و ضریب انبساط مایعاط ------ --------------------
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارایه خدمت به دانشجویان معرفی شده از طرف دانشگاه(چگالی سنجی /اندازه گیری چگالی و ضریب انبساط مایعاط) توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
ارایه خدمت به افراد معرفی شده از پارکهای علم وفن آوری ومراکز رشد(چگالی سنجی /اندازه گیری چگالی و ضریب انبساط مایعاط) توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم روستایی كارشناس -
مریم روستایی كارشناس -
همایون مرادی كارشناس -
شادی ساریخانی كارشناس -
شادی ساریخانی كارشناس -
ساره فهری صارمی كارشناس -