دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی  دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده فنی فومن

آزمایشگاه مربوطه :

مرکز آنالیز دستگاهی دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده فنی فومن

نشانی آزمایشگاه :

گیلان،فومن،کیلومتر یک جاده ماسوله دانشکده ی فنی فومن

مشخصات دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی :

نام انگلیسی :

Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 

زمینه های کاربردی :

مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

آخرین وضعیت دستگاه :

در حال راه اندازي