دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده فنی فومن

آزمایشگاه مربوطه :

مرکز آنالیز دستگاهی دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده فنی فومن

نشانی آزمایشگاه :

گیلان،فومن،کیلومتر یک جاده ماسوله دانشکده ی فنی فومن

مشخصات دستگاه طیف سنج مرئی فرابنفش:

نام انگلیسی :

Ultraviolet Visible Spectrometer

زمینه های کاربردی :

مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

آخرین وضعیت دستگاه :

در حال راه اندازي