دستگاه اندازه گیر نقطه ذوب دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده فنی فومن

آزمایشگاه مربوطه :

مرکز آنالیز دستگاهی دانشکده فنی فومن پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده فنی فومن

نشانی آزمایشگاه :

گیلان،فومن،کیلومتر یک جاده ماسوله دانشکده ی فنی فومن

مشخصات دستگاه اندازه گیر نقطه ذوب:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۰۴

نام انگلیسی :

Melting Point Meter

آخرین وضعیت دستگاه :

در حال راه اندازي