دستگاه اندازه گیر نقطه انجماد شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

سازمان مربوطه :

شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

نشانی آزمایشگاه :

استان همدان ،شهرستان ملایر، ابتدای خیابان شهید رجایی ، ساختمان پردیس ، طبقه 4 ، واحد 15

مشخصات دستگاه اندازه گیر نقطه انجماد:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

نام انگلیسی :

Freezing Point Meter

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نقطه انجماد ------ ---
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارئه خدمت به واحد های تولیدی صنایع غذایی به همراه تعین درصد آب اضافه شده وترسیم نمودارهای مربوطه(نقطه انجماد) توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
ارایه خدمت به دانشجویان معرفی شده از طرف دانشگاه(نقطه انجماد) توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
ارایه خدمت آنالیز به محصولات مشاغل خانگی و صنایع تبدیلی کوچک معرفی شده از جهاد کشاورزی و صنایع(نقطه انجماد) توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
ارایه خدمت به افراد معرفی شده از پارکهای علم وفن آوری ومراکز رشد(نقطه انجماد) توسط آزمايشگاه ۱۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۵:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم روستایی كارشناس -
مریم روستایی كارشناس -
ساره فهری صارمی كارشناس -
شادی ساریخانی كارشناس -
شادی ساریخانی كارشناس -