غربال دانه بندی شرکت کشت و صنعت گیاهواره همدان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کشت و صنعت گیاهواره همدان

سازمان مربوطه :

شرکت کشت و صنعت گیاهواره همدان

نشانی آزمایشگاه :

استان همدان ،شهرستان ملایر، ابتدای خیابان شهید رجایی ، ساختمان پردیس ، طبقه 4 ، واحد 15

مشخصات غربال دانه بندی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۴/۱۲/۱۱

نام انگلیسی :

Sieve Shaker

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
------------ ------ --
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
---------------- توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
ساره فهری صارمی كارشناس -