طیف سنج نوری شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

سازمان مربوطه :

شرکت کشت و صنعت گیاهواره ی همدان

نشانی آزمایشگاه :

استان همدان ،شهرستان ملایر، ابتدای خیابان شهید رجایی ، ساختمان پردیس ، طبقه 4 ، واحد 15

مشخصات طیف سنج نوری:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۵/۱۵

نام انگلیسی :

Spectrophotometer

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جهت آنالیز اغلب آنیون ها، رنگ،کدورت و.. در نمونه‌های: شیمیایی، ppm-ppb .005
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
ارئه خدمت به واحد های تولیدی به همراه آماده سازی نمونه و تهیه استانداردهای مربوطهجهت آنالیز اغلب آنیون ها، رنگ،کدورت و.. در نمونه‌های: شیمیایی، توسط آزمايشگاه ۵۰۰,۰۰۰
ارایه خدمت به دانشجویان معرفی شده از طرف دانشگاه به همراه آماده سازی نمونه و تهیه استاندارد های مربوطهجهت آنالیز اغلب آنیون ها، رنگ،کدورت و.. در نمونه‌های: شیمیایی، توسط آزمايشگاه ۲۰۰,۰۰۰
ارایه خدمت آنالیز به محصولات مشاغل خانگی و صنایع تبدیلی کوچک معرفی شده از جهاد کشاورزی و صنایعجهت آنالیز اغلب آنیون ها، رنگ،کدورت و.. در نمونه‌های: شیمیایی، توسط آزمايشگاه ۲۵۰,۰۰۰
ارایه خدمت به افراد معرفی شده از پارکهای علم وفن آوری ومراکز رشدجهت آنالیز اغلب آنیون ها، رنگ،کدورت و.. در نمونه‌های: شیمیایی، توسط آزمايشگاه ۱۰۰,۰۰۰
طرح آزمایش خاک رایگان(موضوع تفاهم نامه )جهت آنالیز اغلب آنیون ها، رنگ،کدورت و.. در نمونه‌های: شیمیایی، توسط آزمايشگاه ۸۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۵:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مریم روستایی كارشناس -
مریم روستایی كارشناس -
شادی ساریخانی كارشناس -
شادی ساریخانی كارشناس -
ساره فهری صارمی كارشناس -