دستگاه سنجشگر بافت شرکت فناوری غذا و سلامت پویان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت فناوری غذا و سلامت پویان

سازمان مربوطه :

شرکت فناوری غذا و سلامت پویان

نشانی آزمایشگاه :

اصفهان،بلوار دانشگاه صنعتی اصفهان ،شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان ، ساختمان فنآفرینی 2 ، واحد 127

مشخصات دستگاه سنجشگر بافت:

نام انگلیسی :

Texture Analyzer

زمینه های کاربردی :

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي , فيزيكي , ساختار , بيولوژيك

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي