دستگاه اتوکلاو ایده سازان زیستی زاگرس

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها ایده سازان زیستی زاگرس

سازمان مربوطه :

ایده سازان زیستی زاگرس

نشانی آزمایشگاه :

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی، شرکت ایده سازان زیستی زاگرس

مشخصات دستگاه اتوکلاو:

نام انگلیسی :

Autoclave

زمینه های کاربردی :

پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درجه حرارت درجه سانتیگراد زیاد
فشار پاسكال زیاد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
استریل مواد و شیشه آلات توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ -
یکشنبه ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ -
چهارشنبه ۱۰:۰۰ ۱۱:۳۰ -