دستگاه حمام آب ایده سازان زیستی زاگرس

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها ایده سازان زیستی زاگرس

سازمان مربوطه :

ایده سازان زیستی زاگرس

نشانی آزمایشگاه :

کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، روبروی بیمارستان طالقانی، دانشکده علوم اجتماعی، مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه رازی، شرکت ایده سازان زیستی زاگرس

مشخصات دستگاه حمام آب:

نام انگلیسی :

Water Bath

زمینه های کاربردی :

پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درجه حرارت درجه سانتیگراد زیاد
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
فراهم نمودن حرارت مرطوب در زمان نیاز به حرارت تعیین شده توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۰:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۰:۰۰ -
پنج شنبه ۹:۰۰ ۱۰:۰۰ -