میکروسکوپ الکترونی روبشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ها دانشگاه سیستان و بلوچستان

سازمان مربوطه :

دانشگاه سیستان و بلوچستان

نشانی آزمایشگاه :

سیستان و بلوچستان - زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان - مجموعه آزمایشگاهی پژوهشکده فناوری نانو دانشگاه

مشخصات میکروسکوپ الکترونی روبشی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۰/۱۹

نام انگلیسی :

Scanning Electron Microscope

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بررسی ریزساختار nm 50
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
بررسی مورفولوژی و توپوگرافی سطح توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهناز امیرآبادی زاده كارشناس -