دستگاه میکرو سانتریفیوژ یخچال دار شرکت زیست فناوری جاوید

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت زیست فناوری جاوید

سازمان مربوطه :

شرکت زیست فناوری جاوید

نشانی آزمایشگاه :

تهران، چهارراه ولیعصر- خیابان برادران مظفر جنوبی- ساختمان 18- بلوک بی- واحد26

مشخصات دستگاه میکرو سانتریفیوژ یخچال دار:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۴/۱۳

نام انگلیسی :

Refrigerated MicroCentrifuge

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
رای جدا کردن ذرات جامد از یک مایع یا تقسیم مخلوط مایعات به اجزای مختلف آن توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۹:۰۰ ۱۸:۰۰ -