انکوباتور  شرکت زیست فناوری جاوید

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت زیست فناوری جاوید

سازمان مربوطه :

شرکت زیست فناوری جاوید

نشانی آزمایشگاه :

تهران، چهارراه ولیعصر- خیابان برادران مظفر جنوبی- ساختمان 18- بلوک بی- واحد26

مشخصات انکوباتور :

نام انگلیسی :

Incubator 

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
- ------ -
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
نگهداری محیطهای کشت میگروبی و ... توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۹:۰۰ ۰۹:۰۰ -
یکشنبه ۹:۰۰ ۰۹:۰۰ -
دوشنبه ۹:۰۰ ۰۹:۰۰ -
سه شنبه ۹:۰۰ ۰۹:۰۰ -
چهارشنبه ۹:۰۰ ۰۹:۰۰ -
پنج شنبه ۹:۰۰ ۰۹:۰۰ -
جمعه ۹:۰۰ ۰۹:۰۰ -