دستگاه سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET  شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

سازمان مربوطه :

شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان

نشانی آزمایشگاه :

چرمشهر ورامین، شهرک سالاریه، بلوار یاسمن، بلوار مینا، خیابان مینای 4

مشخصات دستگاه سنجشگر تخلخل و سطح ویژه به روش BET :

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۰۲

نام انگلیسی :

Brunauer-Emmett-Teller Surface Area & Porosity Analyzer

زمینه های کاربردی :

مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , ساختار , سایر

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
توزیع اندازه ذرات آنگستروم 1
حجم حفرات سي سي بر گرم و آنگسترم 0.01
مساحت سطح مترمربع بر گرم 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری مساحت سطح - حجم حفرات - توزیع اندازه ذرات. نمودارهای جذب و واجذب توسط آزمايشگاه ۲,۰۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۸:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مجتبی نقوی دشت بیاض پژوهشيار -
رضا آخوندی پژوهشيار -