دوربین ماوراء بنفش دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه تحقیقاتی و تشخیص بیماری لپتوسپیروز دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - دانشکده دامپزشکی

نشانی آزمایشگاه :

کرج کیلومتر 5 جاده محمدشهر بیمارستان آموزشی دامپزشکی – آزمایشگاه تحقیقاتی لپتوسپیروز

مشخصات دوربین ماوراء بنفش:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

نام انگلیسی :

Ultraviolet Camera

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تهیه عکس از مقاطع میکروسکپ درصد 100
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۹ ۱۲ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
غلامرضا عبداله پور استاد -
غلامرضا عبداله پور -------- -