کروماتوگراف گازی دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشکاه انرژی های تجدید پذیر دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

سازمان مربوطه :

دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، کیلومتر 17 اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

مشخصات کروماتوگراف گازی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۲/۱۳

نام انگلیسی :

Gas Chromatograph

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
محتوای متیل استر بیودیزل درصد < 0.5% RSD for packed columns 1% C9 in C7, 1 µL injected
میزان اسیدهای چرب روغن های خوراکی درصد < 0.5% RSD for packed columns 1% C9 in C7, 1 µL injected
میزان اسیدهای چرب روغن های خوراکی mg < 0.5% RSD for packed columns 1% C9 in C7, 1 µL injected
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری محتوای متیل استر بیودیزل توسط آزمايشگاه ۱,۳۰۰,۰۰۰
اندازه گیری میزان اسیدهای چرب روغن های خوراکی توسط آزمايشگاه ۱,۳۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
هادی زارعی دارانی - -