دستگاه آزمون خوردگی فرسایشی دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه جنبه‌های مکانیکی خوردگی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس دانشکده های فنی - دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان کارگر شمالی، امیرآباد، پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد

مشخصات دستگاه آزمون خوردگی فرسایشی:

نام انگلیسی :

Erosion-Corrosion Testing Apparatus

زمینه های کاربردی

مهندسي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

مكانيكي , شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
کاهش وزن mg 0.01
پتانسیل مدار باز mV 0.1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
تست خوردگی و فرسایش همزمان توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۶:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مهناز رضایی كارشناس -