دستگاه ترجیح مکان شرطی شده دانشگاه تهران - پردیس علوم - دانشکده زیست شناسی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه علوم اعصاب دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس علوم - دانشکده زیست شناسی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، آزمایشگاه علوم اعصاب

مشخصات دستگاه ترجیح مکان شرطی شده:

نام انگلیسی :

Conditional Place Preference

زمینه های کاربردی :

علوم پايه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پاداش شدت (Count/sec) ثانیه
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا قاسم زاده دانشجو -