دستگاه سلول انتقال نیمه خشک  دانشگاه تهران - پردیس علوم - دانشکده زیست شناسی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه علوم اعصاب دانشکده زیست شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران

سازمان مربوطه :

دانشگاه تهران - پردیس علوم - دانشکده زیست شناسی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، میدان انقلاب، دانشگاه تهران، پردیس علوم، دانشکده زیست شناسی، آزمایشگاه علوم اعصاب

مشخصات دستگاه سلول انتقال نیمه خشک :

نام انگلیسی :

Semi-Dry Transfer Cell

زمینه های کاربردی :

پزشكي , علوم پايه

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
زهرا قاسم زاده دانشجو -