طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته  دانشگاه رازی کرمانشاه

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه رازی کرمانشاه

سازمان مربوطه :

دانشگاه رازی کرمانشاه

نشانی آزمایشگاه :

استان کرمانشاه، کرمانشاه، طاق بستان، خیابان دانشگاه، دانشگاه رازی، آزمایشگاه مرکزی

مشخصات طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته :

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

نام انگلیسی :

Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer

زمینه های کاربردی

پزشكي , علوم پايه

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , شيميايي , بيولوژيك

آخرین وضعیت دستگاه :

به طور كامل ازكارافتاده
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
. ژول نانومتر
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مطالعه ساختار مولکولها و مواد شیمیایی توسط آزمايشگاه -