طیف سنج جذب اتمی شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

سازمان مربوطه :

شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

نشانی آزمایشگاه :

تهران،شهرستان ورامین،میدان را ه آهن،خ مصطفی خمینی، جنب فضای سبز،پلاک121

مشخصات طیف سنج جذب اتمی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۱/۲۹

نام انگلیسی :

Atomic Absorption Spectrometer

زمینه های کاربردی

علوم پايه , كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

هیچ محدودیتی از طرف شرکت سازنده تعریف نشده است .

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
Fe ppm 0.1
Cu ppm 0.1
Zn ppm 0.1
Mn ppm 0.1
pb ppm 0.1
Cr ppm 0.1
Co ppm 0.1
Cd ppm 0.1
Ni ppm 0.1
V ppm 0.1
Al ppm 0.1
Mg ppm 0.1
Ca ppm 0.1
Mo ppm 0.1
Hg ppb 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اندازه گیری پارامترهای ذکر شده در تمامی نمونه های ارسالی به آزمایشگاه توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -