طیف سنج جذب اتمی شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

سازمان مربوطه :

شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

نشانی آزمایشگاه :

تهران،شهرستان ورامین،میدان را ه آهن،خ مصطفی خمینی، جنب فضای سبز،پلاک121

مشخصات طیف سنج جذب اتمی:

نام انگلیسی :

Atomic Absorption Spectrometer

زمینه های کاربردی

علوم پايه , كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

محدودیت خاصی از طرف شرکت سازنده تعریف نشده است .

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
As ppb 1
Cu ppb 1
Fe ppb 1
Mn ppb 1
Zn ppb 1
Cd ppb 1
Se ppb 1
Sb ppb 1
Ba ppb 1
Be ppb 1
Ni ppb 1
Ag ppb 1
Co ppb 1
Mo ppb 1
Cr ppb 1
Al ppb 1
V ppb 1
pb ppb 1
Sn ppb 1
Mg ppb 1
Ca ppb 1
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
قرائت عناصر ذکر شده توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -