طیف سنج نوری شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

سازمان مربوطه :

شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو)

نشانی آزمایشگاه :

تهران،شهرستان ورامین،میدان را ه آهن،خ مصطفی خمینی، جنب فضای سبز،پلاک121

مشخصات طیف سنج نوری:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱

نام انگلیسی :

Spectrophotometer

زمینه های کاربردی

علوم پايه , كشاورزي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , شيميايي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

محدویت خاصی از طرف شرکت سازنده تعریف نشده است .

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
فسفر ppm 0.001
بور ppm 0.001
گوگرد ppm 0.001
نیترات ppm 0.001
فنل ppm 0.001
دترجنت ppm 0.001
نیتریت ppm 0.001
فلوراید ppm 0.001
سیانید ppm 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
قرائت کلیه عناصر ذکر شده در کلیه نمونه های ازسالی به آزمایشگاه توسط آزمايشگاه ۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۴:۳۰ -
پنج شنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فهیمه هداوند خانی كارشناس -
نفیسه بهنیا كارشناس -