دستگاه تحریک کننده الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی پزشکی

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه سایبرنتیک و مدلسازی سیستم های بیولوژیکی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی امیرکبیر - دانشکده مهندسی پزشکی

نشانی آزمایشگاه :

خیابان حافظ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی پزشکی، طبقه دوم، آزمایشگاه سایبرنتیک و مدلسازی سیستم های بیولوژیکی

مشخصات دستگاه تحریک کننده الکتریکی جریان مستقیم فراجمجمه ای:

نام انگلیسی :

Transcranial Direct Current Stimulator

زمینه های کاربردی :

مهندسي , پزشكي

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

قابلیت اعمال تحریک با جریان مستقیم با دامنه پایین مناسب برای بکارگیری در مطالعات کلینیکی

توضیحات :

تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز یکی از روشهای درمانی است که نتایج بدست آمده از بکارگیری این روش در درمان اختلال¬ها و بیماری های مغزی نظیر افسردگی، پارکینسون، عدم قدرت تکلم بعد از سکته مغزی، کاهش دردهای عصبی و همچنین در مطالعات درمانی اعتیاد امیدوارکننده بوده است. در این روش، دو (یا چند) الکترود برروی پوست سر قرار می گیرد و جریان ثابت (tDCS) بسیار ضعیفی در حد یک الی دو میلی آمپر به سر اعمال می شود. این جریان از مسیر بین دو (یا چند) الکترود عبور کرده و نواحی مغزی بین این دو الکترود را تحریک می¬کند. تاکنون در مطالعات انجام شده، عارضه قابل توجهی در استفاده صحیح از این روش درمانی گزارش نشده است. با توجه به نتایج مشاهده شده از تاثیر مثبت این روش درمانی، امروزه تحقیقات گسترده ای در شناخت نحوه اثر آن، افزایش کارایی و اثرگذاری آن و همچنین امکان بکارگیری آن برای بهبود دیگر بیماری ها و اختلال¬های عصبی-شناختی در حال اجرا است.

خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
اجاره دستگاه تحریک مستقیم فراجمجمه ای مغز در اختيار قرار دادن دستگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
فرزاد توحیدخواه استاد -