طیف سنج نوری دانشگاه شهید بهشتی - پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

سازمان مربوطه :

دانشگاه شهید بهشتی - پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

نشانی آزمایشگاه :

تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی، بلوار شهید عباسپور، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، ساختمان جابربن حیان ( ساختمان آزمایشگاه ها )، طبقه همکف، اتاق 107

مشخصات طیف سنج نوری:

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۱/۰۲/۰۲

نام انگلیسی :

Spectrophotometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

محدودیت های دستگاه :

دستگاه در اختیار متقاضی قرار می گیرد.

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آنیون ها و کاتیون ها ppm ppm
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
آنیون ها و کاتیون ها توسط آزمايشگاه -
آنیون ها و کاتیون ها در اختيار قرار دادن دستگاه -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مرضیه حیدری كارشناس -