ترازوی دیجیتال دانشگاه شهید بهشتی - پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

آزمایشگاه مربوطه :

آزمایشگاه مرجع آب و فاضلاب پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی

سازمان مربوطه :

دانشگاه شهید بهشتی - پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور

نشانی آزمایشگاه :

تهران، فلکه چهارم تهرانپارس، بلوار وفادار شرقی، بلوار شهید عباسپور، پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور، ساختمان جابربن حیان ( ساختمان آزمایشگاه ها )، طبقه همکف، اتاق 107

مشخصات ترازوی دیجیتال:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۴/۰۲

نام انگلیسی :

Digital Weight Indicator

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
وزن گرم mg
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
وزن در اختيار قرار دادن دستگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۰۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
یکشنبه ۰۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
دوشنبه ۰۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
سه شنبه ۰۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
چهارشنبه ۰۰۸:۰۰ ۱۴:۰۰ -
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
مرضیه حیدری كارشناس -