دستگاه طیف سنج جذب اتمی شرکت آریا سلامت رازی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها شرکت آریا سلامت رازی

سازمان مربوطه :

شرکت آریا سلامت رازی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، لبافی نژاد، کوچه نوساز، پلاک 7، زنگ 4

مشخصات دستگاه طیف سنج جذب اتمی:

نام انگلیسی :

Atomic Absorption Spectrometer

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
قلع ppm 0.01
سرب ppm-ppb 0.01
کادمیوم ppm-ppb 0.01
ارسنیک ppm-ppb 0.01
مس ppm-ppb 0.01
آهن ppm-ppb 0.01
روی ppm-ppb 0.01
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
کلیه مواد غذایی -آب ، بهداشتی آرایشی، رسوب توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۲:۰۰ -