طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته  دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه ها مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف

سازمان مربوطه :

دانشگاه صنعتی شریف - مرکز خدمات آزمایشگاهی

نشانی آزمایشگاه :

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، مرکز خدمات آزمایشگاهی

مشخصات طیف سنج رزونانس مغناطیس هسته :

تاریخ بروزرسانی : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

نام انگلیسی :

Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer

زمینه های کاربردی

مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

ساختار

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي
موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
رزونانس مغناطیس هسته Hz 0.001
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
FNMR-DMSO توسط آزمايشگاه -
HNMR-DMSO توسط آزمايشگاه -
CNMR-CDCl3 توسط آزمايشگاه -
CNMR-DMSO توسط آزمايشگاه -
H+CNMR-CDCl3 توسط آزمايشگاه -
H+CNMR-DMSO توسط آزمايشگاه -
PNMR-CDCl3 توسط آزمايشگاه -
PNMR-DMSO توسط آزمايشگاه -
FNMR-CDCl3 توسط آزمايشگاه -
HNMR-D2O توسط آزمايشگاه -
H+CNMR-D2O توسط آزمايشگاه -
HNMR-Acetone توسط آزمايشگاه -
H+CNMR-Acetone توسط آزمايشگاه -
CNMR-D2O توسط آزمايشگاه -
CNMR-Acetone توسط آزمايشگاه -
D2O Exchange توسط آزمايشگاه -
DEPT NMR-CDCl3 توسط آزمايشگاه -
DEPT NMR-DMSO توسط آزمايشگاه -
DEPT NMR-D2O توسط آزمايشگاه -
DEPT NMR-Acetone توسط آزمايشگاه -
FNMR-Acetone توسط آزمايشگاه -
PNMR-Acetone توسط آزمايشگاه -
FNMR-D2O توسط آزمايشگاه -
PNMR-D2O توسط آزمايشگاه -
H+FNMR-Acetone توسط آزمايشگاه -
H+PNMR-Acetone توسط آزمايشگاه -
H+FNMR-CDCl3 توسط آزمايشگاه -
H+PNMR-CDCl3 توسط آزمايشگاه -
H+FNMR-D2O توسط آزمايشگاه -
H+FNMR-DMSO توسط آزمايشگاه -
H+PNMR-DMSO توسط آزمايشگاه -
HNMR-CDCL3 توسط آزمايشگاه -
حلال توسط آزمايشگاه -
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه تا چهارشنبه ۰۸:۰۰ ۱۶:۰۰ به دلیل شیوع پاندمی کرونا تا اطلاع ثانوی ساعات کار آزمایشگاه از 8:00 الی 14:00 است.
متخصصین دستگاه
نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تلفن
هژار رش سیدآبادی كارشناس -