دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی پژوهشگاه مواد و انرژی

آزمایشگاه مربوطه :

مجموعه آزمایشگاه‌ها پژوهشگاه مواد و انرژی

سازمان مربوطه :

پژوهشگاه مواد و انرژی

نشانی آزمایشگاه :

کرج- جادة مشکین دشت، بلوار امام خمینی، پژوهشگاه مواد و انرژی، کدپستی31787-316-

مشخصات دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی:

تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۰۷/۲۸

نام انگلیسی :

Atomic Force Microscope 

زمینه های کاربردی :

مهندسي , علوم پايه , بيوتكنولوژي

خاصیت قابل اندازه گیری :

فيزيكي , ساختار

آخرین وضعیت دستگاه :

آماده سرويس دهي

توضیحات :

تهیه تصویر توپوگرافی از سطح مواد مختلف و تعیین زبری محدوده اسکن شده ا

موارد قابل اندازه گیری با دستگاه
مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف ------ بسته به نمونه
خدمات قابل ارائه با این دستگاه
شرح خدمت نحوه ارائه هزینه (ریال)
مد Contact دو یا سه بعدی هر تصویر توسط آزمايشگاه ۴۵۰,۰۰۰
نمونه پودری توسط آزمايشگاه ۷۰۰,۰۰۰
مد non contactدو یا سه بعدی هر تصویر توسط آزمايشگاه ۵۵۰,۰۰۰
LFM توسط آزمايشگاه ۸۰۰,۰۰۰
زمان سرویس دهی با این دستگاه
روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ شنبه تا چهار شنبه
یکشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
دوشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰
سه شنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -
چهارشنبه ۸:۰۰ ۱۵:۳۰ -